Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp Quý khách hiểu rõ những dữ liệu thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và chúng tôi làm gì với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa quan trọng và chúng tôi hy vọng Quý khách sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận. Chúng tôi hiểu rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Quý khách.

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Các thông tin thông tin cá nhân của các thành viên, có thể được chúng tôi sử dụng vào những mục đích hợp pháp dưới đây:

Sử dụng thông tin khách hàng để xác nhận đặt hàng khi khách có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm nào trên website
Dùng trong gửi thông báo, thực hiện các chương trình quảng cáo, PR cho các dịch vụ mới được sử dụng trên website
Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email.
Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
Dùng để liên lạc với thành viên khi chúng tôi điều tra thông tin khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.
Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng: chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin mà quý khách hàng cung cấp (có thể kết hợp với các thông tin khác) để:

Cung cấp dịch vụ mà quý khách hàng yêu cầu
Cung cấp nội dung quảng cáo theo đối tượng khách hàng
Giải quyết các vấn đề khiếu nại, đổi trả…
Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm
Cung cấp cho các cơ quan pháp luật khi có yêu cầu
Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của Quý khách với các bộ phận có liên quan trong nội bộ công ty để đảm bảo hoàn tất các quy trình về dịch vụ cũng như phản hồi về các thắc mắc của Quý khách.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website: nhienthao.vn

Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị

5. PHƯƠNG TIỆN & CÔNG CỤ ĐỂ QUÝ KHÁCH TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của Quý khách trên máy chủ, bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

Chúng tôi thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc.

Quý khách có quyền liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới chúng tôi để được tiếp cận, xóa bỏ và (hoặc) chỉnh sửa, cập nhật dữ liệu cá nhân của mình

6. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin của khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó , trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ban quản trị website sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Trong trường hợp khách hàng phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc bị xâm phạm thì khách hàng có thể gửi khiếu nại thông qua kênh chăm sóc khách hàng của chúng tôi, khi nhận được các thông tin khiếu nại của thành viên, chúng tôi sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn không cho thông tin cá nhân đó bị tiếp tục xâm phạm, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.