LÂM SẢN NGOÀI GỖ, TỐT CHO RỪNG, LỢI CHO DÂN

02

Nhiên Thảo, một doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ, chính là một tấm gương sáng điển hình trong việc thu mua và sản xuất các sản phẩm tự nhiên từ Lâm Sản Ngoài Gỗ (LSNG) ở miền Trung Việt Nam, vừa tăng thu thập cho cộng đồng nông thôn vừa giúp bảo vệ những cánh rừng tự nhiên nơi LSNG phát triển.

02
Lễ ký kết hợp đồng tiêu thụ LSNG giữa công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị và cộng đồng huyện Hướng Hoá, 25-26/5/2022
Ngày 25-26/5 vừa qua, với sự hỗ trợ của WWF-Việt Nam và MCNV, công ty Nhiên Thảo đã ký hợp đồng tiêu thụ LSNG với một nhóm 105 phụ nữ dân tộc thiểu số ở các xã miền núi phía bắc huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Các sản phẩm LSNG có thể kể đến như dương hoè, bồ kết, bồ hòn, bưởi, chanh, tắc và các sản phẩm mây tre khai thác từ các khu rừng tự nhiên có chứng nhận FSC do cộng đồng địa phương quản lý. Nhiên Thảo cũng sẽ cung cấp cho họ các khóa tập huấn về cách thu hái và chế biến các sản phẩm LSNG một cách bền vững.
01
Các sản phẩm tự nhiên do công ty Nhiên Thảo sản xuất từ các LSNG

Để ghi nhận những nỗ lực phát triển bền vững đáng quý này, vào tháng 4 năm 2022, Nhiên Thảo đã được trao Giải thưởng Khởi tạo Rừng trồng Thế hệ Mới (New Generation Plantations Origination Prize) tại một cuộc họp đa bên về các hoạt động kinh doanh bền vững tại Trung Trường Sơn, do Quỹ Phục hồi Cảnh quan và Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan tài trợ.

03
Chị Trần Thị Mỹ Dung – giám đốc công ty TNHH Nhiên Thảo và cộng đồng dân tộc thiểu số các xã miền núi phía bắc huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Nguồn:

Theo WWF Việt Nam

Thông tin được đăng tải lên trang chính của trổ chức WWF: Xem tại đây. 

Trả lời

Translate »